Valokehon blogi & tapahtumat

Ilmentämisen ja ymmärtämisen valo

Ilmentämisen ja ymmärryksen valo käsittää monta vaihetta ja on hyvin moniulotteinen tunteiden ja mielenenergiaa.
Sanonta: He eivät tiedä mitä he tekevät on valtavan voimakas ja voimauttava lause. Tätä on hyvä sanoa itselle, elämän eri vaiheissa. Lauseen sanoma ymmärryksen valon kautta avaa tietoisuuttamme.
Voimme tarkastella ymmärryksen avulla, omia ja ihmisten elämäntapa, ajatus ja tunne muotoja.

Ilmentämisen ja ymmärryksen avulla huomaamme omat kommunikointi taidot ja kykymme ilmentää tarpeitamme.
Ilmentämisen ja ymmärryksen valo on väline ja apu omassa sisäisessä prosessissa. Sen avulla voi käsittää elämän erilaisia tapahtumia. Ymmärryksellämme saamme konkreettisesti apua ja toimintatapoja haastaviin asioihin elämässämme.

Sanonta: En ymmärrä, annat tilaa uudelle ajatus ja tunne muodolle ilmentyä.
Oman äänen ja ilmentämisen kautta voi huomioida mitä ymmärtää ja mitä ei. On hyvä tuoda ilmi oma ymmärtämättömyys. Näin luo mahdollisuuden saada apua.
Voi saada sisäisyydeltä intuitiivisen viestin tai sen voi tuoda jokin ihminen, kirja, ohjelma, mikä vaan viestintä väline. Uudelle ajatukselle luodaan tilaa, että se tulee ymmärryksen valoon. Kun tulee ongelma, laita pyyntö, rukous, toive ilmaan ja anna tilaa- aikaa, että vastaus voi tulla ymmärrykseen.

Tässä tietoisuuden laajentumisen ajassa, me kaikki opettelemme ymmärtämään ja ilmentämään Uudella tavalla. Meille tulee haasteita ilmentää ja tajuta uutta. Tulee elämäntilanteita, mistä ei ole kokemusta tai olemme sivuttaneet ne oman tietämättömyyden vuoksi.

Se että kehollisuus kantaa monia ilmennysmuotoja on alkuun käsittämätön ajatus. Mutta kun uuden ajatusmuodon päästää sisäänsä ja alkaa pohdiskelemaan sitä, se voi valjetakin ja tulla ymmärrettäväksi. Valo valaisee ja kaikki uudet ajatusmuodot sulatellaan.
Näin se mikä oli aikaisemmin itsen ulkopuolella, ilmassa, aurassa asettautuu sisään. Se mitä olemme yrittäneet ymmärtää, yhtäkkiä ilmentyykin ymmärrettäväksi. Ilmennyksen valo avaa ymmärryksen. Siksi asiat, ongelmat, tunteet ja ajatukset tuodaan nyt ilmi.

Ilmennyksen ja ymmärryksen valoa on nyt vapautettu. Alamme oivaltamaan. Vapaudumme tietämättömyyden ja ymmärryksen varjosta. Kysymyksiin ja ongelmiin tulee vastauksia sekä uskallamme kysyä.

Ilmennyksen ja ymmärryksen valo asettuu olemuksemme sisäisyyteen, vapaan tahdon kautta. Ymmärrys vapaasta tahdosta tulee ilmi. Sanonta: Tahdon ymmärtää = avain. Avaimella mielen- ja tunne rakenteet avautuvat asteittain. Vapaa tahto avaa energiakeskuksia ja vaikuttaa pään, kurkun ja solar pleksuksen energiaan. Tämä tasapainottaa ja avaa ymmärryksen siltaa olemuksiimme ja avaa ilmennystä.

Uusi ymmärryksen valon ilmaantuu ja se on kuin uudelleen lukemaan oppiminen. Alkuun erilaiset sanat, energiat, tunteet ja ajatukset ilmentyvät, mutta ei vielä ymmärretä. Yritämme muodostaa aikaisemman opin muotoja. Opettelemme käyttämään uutta ymmärrystämme ja laskemaan se konkretiaan, valokehomme ja elämämme kautta.

Ilmennyksen ja ymmärryksen valo avaa aikaisemmat teot ja ajatukset. Muotoilemme ne uudessa valossa. Emme toista vanhoja toiminta ja ajatus malleja. Ilmennys ja ymmärryksemme laajentuu, tässä tietoisuuden laajentumisen kvanttisessa hypyssä. Ilmennyksen ja ymmärryksen valo on nyt voimakasta.  Uuden tietoisuuden avulla voi ratkaista ongelmia. Voimme huomata vanhat ajatus ja tunnemuodot, jotka ovat vahingoksi. Näin vahingolliset asiat tulevat uuden ymmärryksen kautta ratkaistavaksi. Uusi muoto voi syntyä ilman vääristymiä tai väärin ymmärrystä.

Ole tarkkana mitä ajatusmuotoja eteesi tuodaan ja anna tilaa uudelle ymmärrykselle.
Tee tilaa mielen uudistukselle rentoutumalla, ulkoilemalla, muuttamalla rutiineja, ottamalla hoitoja, liikkumalla ja meditoimalla. Uusia virityksiä tehdään nyt vauhdilla ja tarvitsemme vapaan ilmentämisen tahdon. Salli uuden tulla ymmärryksen valoon. Ilmennä ja ymmärrä sydämestä käsin.

Lämmöllä Mira

Shopping Cart
Scroll to Top