Tietosuojaseloste

 1. Rekisterin pitäjä

Hoitohuone Valokeho
Ailakinkatu 15,
40100 Jyväskylä Puh. 050-4024468
mira@valokeho.fi
www.valokeho.fi

2. Yhteyshenkilö

Rekisterin yhteyshenkilö:

Mira Vatanen
Kekkolantie 22 d 25
40520 Jyväskylä Puh. 050-4024468
mira@valokeho.fi
www.valokeho.fi

3. Rekisterin nimi

Hoitohuone Valokeho:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään palveluiden, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaat tai rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt, Valokehon ajanvarausjärjestelmän käyttäjät, Valokehon tapahtumaan osallistuneet, tai markkinointiluvan antaneet.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

a) rekisterinpitäjän asiakkaana olevan perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika)

b) rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, tiedot tapaamisista sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot.

c) rekisterinpitäjän verkkosivuilla tapahtunut rekisteröidyn ostotapahtuma- ja asiointitiedot, ajanvaraus kalenteri verkkosivustolla ja osallistuminen tapahtumiin sekä kurssi tai koulutus tapahtumiin, yhteydenotot, sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta, verkkosivustojen, blogien ja uutiskirjeiden käyttö- ja asiointitiedot, ajanvaraus- ja asiakaspalvelujärjestelmien tiedot, yhteistyökumppanit, sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Asiakaskortit säilytetään lukollisessa kaapissa. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot tarvittaessa varmuus kopioidaan turvallisesti. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin.

8. Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja

Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.

Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

Ole yhteydessä!

Haluatko tietää lisää koulutuksista, hoidoista tai meditaatiosta? Kysy rohkeasti!

VALOKEHO
Ailakinkatu 15, 40100 Jyväskylä (Tourula)
mira@valokeho.fi
050 402 4468

Shopping Cart
Scroll to Top