Valokehon blogi & tapahtumat

Ystävyys

Sydämemme sisäisyydessä on tiloja ja paikkoja joihin ystävällisyyden energia asuu. Ystävän energian asettautuminen sydäntietoisuuteen, tapahtuu luottamuksen ja sielun tuttuuden kautta. Kun katsot ystävääsi silmiin, tunnistat samankaltaisuuden ja sen ystävällisyyden mitä koet itseäsi Kohtaan. Ystävyys rakentuu luottamuksen ja yhdessä tekemisen kautta. Tutustumme ihmiseen olemalla tämän henkilön kanssa.
Merkityksellisissä yhdessä tekemisessä ystävyys voi kehittyä. Harrastuksen tai yhteisen työn ja elämän kokemusten avulla ystävyyden tila syntyy. Ystävyyteen tarvitaan luominen ja yhdessä oleminen ja tekeminen. Yhteiset määränpäät ja innostuksen kohteet sekä onnistumiset herättävät ystävyyden.
Ystävyydessä on oltava ilon liekki.

Ystävyys kannustaa aina pyrkimään eteenpäin. Kannustaminen luo sydämeemme ystävyyden tilan. Tilassa voimme olla luottavaisia siitä, että meitä autetaan ja tuetaan. Tämä on ystävyyden lähtökohta ja se kuinka syvälle olemukseemme päästämme tämän henkilön, riippuu siitä, kuinka aito kohtaamisemme on.
Jos sydämellämme on pettymyksiä tai luottamuksen rikkoutumisia, voi olla haastavaa päästää uusia ihmisiä sydämeen ja laskea heidät ystävyyden verkkoomme. Eheyttävät kohtaamiset ihmissuhteissa auttavat tämän ystävyysverkon laajentumisessa, kasvamisessa ja eheytymisessä.
Välillä tulee välimatkaa ystävyydessä. Silti tavoitamme tuon ystävän, kun kuulostelemme sydämemme sisäisyyden muistoja. Yhteiset ilot ja elämän läpikäymiset liimaavat sydämemme sisäisyyteen nuo tapahtumat.

Mitä laajempi sydän tietoisuutemme on ja ymmärrämme ystävyyden tärkeyden sydämen avautumisessa. Voimme saada kokemuksia sielullisesta ystävyydestä ja kumppanuuksista. Nämä sielunystävät ilmaantuvat elämäämme, kun olemme sielullisesti sopineet kohtaavamme.
Nuo sielulliset kumppanit tuovat elävämme merkityksellisiä tapahtumina. Tämä ilmentyy merkityksellisinä sanoina, lauseina, katseena tai kosketuksena. Ne voivat olla henkisiä hellyyden osoituksia, kannustusta ja ymmärryKsen kautta tuomaa luottamusta. Nämä sielulliset kumppanit ovat elämässämme hetken tai kulkevat pidemmän aikaa vierellämme. Ne ovat kuin oppaita, jotka muuttuvat sitä mukaan, kun elämänkokemukset muuttuvat.

Ystävän tarkoitus ei ole olla terapeutti vaan olla tukena, vahvistaa ja kannustaa ja ennen kaikkea rakastaa tätä ihmistä sellaisena, kun hän on.Tähän kykenemme silloin kun olemme ystäviä itsellemme. Näemme itsessämme niitä osia, jotka kannustavat, kuuntelevat ja lämpimästi tukevat omaa itseä. Omalle itselle ystävänä oleminen on enne kaikkea luottamusta omaan elämän rakkauskudelmaan.

On ihmeellistä nähdä ystävyyssiteiden kutoutuvan ihmeelliseksi kudelmiksi. Silloin aikakaudet ja vuodet yhdistyvät jälleen. Saamme kokea yhdessä luomisen iloa.
Nämä kudelmat ovat nyt alkaneet aktivoitumaan voimakkaasti, sillä nyt alamme luomaan uudenlaista tapaa olla toistemme kanssa.

Ystävyyden vääristymien oikaisu tapahtuu tunteiden ja ajatusmallien rehellisen näkemisen tuella.
Mikä hiertää ihmissuhteissamme ja ystävyys suhteissamme. Minkälaisia ihmissuhteita ja ystävyyssuhteita elämäämme kaipaamme.
Millä lailla kohtaamme itsemme ja toisemme, määrittävät Kuinka syvälle ystävyys pääsee sydän tietoisuuteemme tiloihin.

Ystävyyskehiin sydämessä kuuluu eläinmaailma ja kaikki luomisen muodot. Saamme lempeää kosketusta, hyväksyvää, tukevaa energiaa eläimistä, jotka koskettavat sydämemme eri tiloja.
Eläimet opettavat puhdasta rakkautta. Eläinten tietoisuus on noussut. Eläimet ystävystyvät toistensa kanssa lajista riippumatta.

Ystävyyden tilat sydäntietoisuudessa muuttuvat ja iällä, sukupuolella tai rodulla ei ole merkitystä.
Sydäntietoisuudessa ja -tilassa ystävyys on vapaa sidoksista ja hallinnan eri vääristymistä. On kudottava uudenaikainen ystävyys, joka on elävä, muuttuva, iloa, värikkyyttä, ymmärrystä ja rakkautta loistava ystävyyden kudelma.
Kudelmanpeiton avulla luomme yhdessä merkityksellisiä asioita jokaiselle. Tämän ystävyys peiton alla lohdutamme toisiamme. Ratkaisemme ongelmia yhteisellä aikomuksellamme.

On aika iloita uusista ja vanhoista ystävyyksistä, jotka ovat eläviä ja rakkauden ruokkimia. Opettelemme uudenlaista Ystävyyttä myös itsemme kanssa. Näin luottamus ihmisiin, elämään ja itseen tulee lisääntymään. Luomme uuden merkityksellisen Suhteen ja näin myös vanhan ystävyys muokkautuu vastaamaan uutta sydäntilaamme.
Luottamus ja rakkaus lisääntyy ystävyyden avulla.

💛💚🧡💜💙💗💖💝🤍💘💓💕
Kiitos Ystäväni

Ystävyydellä Mira

Shopping Cart
Scroll to Top