Valokehon blogi & tapahtumat

Elon liike

Elokuu lataa uusien oivallusten energiaa itseensä. Syventää sitä mitä olemme oivaltaneet ja laittaa sen liikkeelle ulkoiseen toimintaan, konkretiaan. Alkaa oppimisen ja harjoittelun vaihe.
Oivalluksen avulla laitamme opitun konkreettiseen toimintaan.
Koulut, kurssit ja erilaiset oppimis- ja opettelu paikat aloittavat uuden syklin.
Nämä opiskelu ja harjoitus paikat tarjoavat meille uusia virikkeitä ja paikkoja, joissa voimme harjoitella ja oppia uutta. On alkanut uuden oppimisen aalto.

Kesä on kypsytellyt ajatuksia ja elämän eri muotoja. Saimme oivallusta, vanhoista toiminta kaavoista ja miten muuttaisimme elämäämme ja miten se voisi tapahtua.
Jos meillä on sisäistä rohkeutta ja uskallusta muuttaa käyttäytymis- ja tunne kaavojamme,
saamme nyt välineitä aloittaa harjoittamaan näitä taitoja käytännössä.
Saamme apua toteuttaa oivallus, konkreettiseksi toiminnaksi ja näin se mitä olemme ymmärtäneet, tulee pikkuhiljaa ilmentymään arkeemme, toimintoihimme, puheisiimme, tunne- ja ajatus rakenteisiin.

Näin se oppi ja oivallus, joka on tullut ymmärretyksi, asettuu konkreettisen toiminnan keskelle. Olemme sisäistäneet elämämme muutoskohdan ja tuomme se käytäntöön.
Aloitamme juurruttamaan ymmärrys kehon liikesarjoihin, toimintaan ja kommunikointi sekä ajatus- ja tunne käyttäytymiseen.
Toimiessamme ymmärryksen ja oivalluksen mukaisesti, luo se uutta tietoisuutta ja meitä autetaan tässä monin tavoin. Kaikki toiminalliset kurssit, liikunta, taide- ja kulttuurin erilaiset harjoitus paikat auttavat uuden opin juurruttamisessa solujemme toimintaan. Uudet hermoradat aktivoituvat ja luovat uusia toimintamahdollisuuksia kehollemme ja valoenergian sulautumiselle fyysisyyteemme.

Pikkuhiljaa tutustumme siihen mitä tämä oivallus on meissä laittanut liikkeelle.
Konkreettinen toiminta purkaa myös vanhoja kaavoja, aikansa eläneitä, perittyjä tunne ja mielen malleja. Siksi se vaikuttaa myös fyysiseen kehoomme toimivuuteen ja kehon tervehtymiseen ja sen terveeseen toimintaan.

Elokuu antaa kipinän, laittaa liikkeelle, toimimaan, sen, jonka oivallus on synnyttänyt.
Kesä on näyttänyt elämää ja antanut kypsyyttä ja lisännyt syvyyttä oivalluksiin.
Elokuun tuli voima kääntyy pikkuhiljaa sisäänpäin, kypsyy ja ilmentyy rohkeuden avulla.
Tuolla elon rohkeudella uskallamme astua uusiin elämän tarjoamiin kokemuksiin.
Harjoitella ja ilmentää se elämäämme, kauniina, syvästi oivallettuna tietona toisille jaettavaksi. Näin yhteyden tunne syventyy ja sisäinen rohkeus ja luottamus omaan osaamiseen muuntuu todeksi, jonka voimme ulkoisesti todentaa. Toisetkin näkevät, kuulevat ja lukevat oivallustamme ja oivaltavat näin itsekin ja resonoi sanomalle. Uuden oivalluksen aalto kulkee kauttamme saaden ryhmä energian liikkeelle ja kohdatessamme tiedämme onnistuvamme yhdessä.
Rohkeutta elää todeksi se minkä sydämessämme olemme ymmärrettäväksi luoneet.

Lämmöllä Mira

Shopping Cart
Scroll to Top