ValonKosketus energiahoidon peruskoulutus

ValonKosketus peruskoulutus
Kirjat

Valon Kosketus- energiahoidon peruskoulutus. Tämän vuoden koulutus on nyt käynnissä. Uusi uudistettu koulutus alkaa tammikuussa 2025.

Valon Kosketus -intuitiivinen hoitomuoto on luonnollinen ja erittäin voimallinen tapa edistää ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja henkistä kasvua. Koulutus sopii sinulle, jos olet kiinnostunut omasta henkisestä kasvustasi, haluat avata sydäntietoisuuttasi, toimia hoitajana tai syventää osaamistasi hoitajana.
Vaikka koulutus antaa valineitä toimia Intuitiivisena energiahoitajana. Monesti arvokkainta valon työtä tehdäänkin ihmisten kohtaamisissa arjessa.

Oman intuition ja sydämen tien löytäminen sekä omien vahvuuksien ja lahjojen käyttöönotto rikastuttaa aina, niin omaa kuin läheistenkin elämää ja tasapainottaa elämän solmukohtia.
Kaikki tieto perustuu kokemukselliseen hoitotyöhön ja koulutuksiin, jossa on tutkittu ihmisen energiarakenteita ja niissä tapahtuvia muutoksia eheytymis- ja paranemisprosesseissa sekä henkisen transformaatio prosesseissa.

Koulutuskokonaisuus on tarkoitettu palvelemaan ihmisten ja planeettamme nopeutunutta kehitystä.

Opiskelijan oman avautumis– ja eheytymisprosessin läpikäyntiä tuetaan monipuolisesti.

Koulutus perustuu syvälliseen kokemukselliseen oppimiseen
Koulutuksen aikana osallistuja käy läpi oman yksilöllisen prosessinsa, jonka kautta hän vapautuu sielutietoisuuteen ja luovan valon yhteyteen. Koko opiskelun perustana on läsnäolon harjoittaminen, intuition syventäminen sekä oman kasvuprosessin läpikäyminen, vaikuttavan matkan tekeminen itsetuntemukseen ja avautuminen omille mittaamattomille voimavaroille.

Osallistuja opettelee pois suorittamisen ja kilpailun hengestä, tavoitteena itsensä hyväksymisen tila.
Pyrkimys on arvostaa oman elämän haasteita ja mahdollisuuksia sekä ymmärtää niitä oman elämäntarinan kautta.

Opettelemme tunnistamaan energioita ja käyttämään niitä eheyttävästi. Jokaisella jaksolla teemme runsaasti mm. meditaatioita ja hoitoharjoituksia ja hyödynnämme erilaisia luovia menetelmiä. Yhteyden vahvistuessa fyysinen keho alkaa voida paremmin ja sisäinen tasapaino lisääntyy. Kokemus kannattelevassa ryhmäprosessissa antaa osallistujalle luottamusta avautua oman sydämensä viisauteen.

Intuitiivisen hoitamisen opetteleminen syventää osallistujan oman intuition tunnistamista, auttaa aistimaan ja tunnistamaan energioita ja löytämään juuri oma tapansa hoitaa. Kokemuksellinen ja hyvin käytännönläheinen opiskelu auttaa käyttämään luovasti kaikkea opittua joko itsensä ja lähimmäistensä hoitamisessa tai intuitiivisena hoitajana.

Teoreettiset opinnot, energia-anatomia
Teoriaopintojen perustana on Anna-Liisa Nuutisen kurssia varten kirjoittama kirjasarja sekä jaettavat monisteet.
Asioita lähestytään käytännön työstä nousevien alustuksien kautta.

Välitehtävät, pari- ja hoitoharjoitukset sekä lopputyö
Kirjalliset hoitokuvaukset välitehtävinä tehdyistä harjoitushoidoista, sekä lopputyön tekeminen ja jakaminen ryhmälle kuuluvat koulutuskokonaisuuteen.

Oma elämänkaari ja sisäisen lapsen, maskuliinisen ja feminiinisen energian integroimista itsen kokonaisuuteen.
Vastuu itsestä, elämän arvostaminen ja terveet rajat.

Avautumista valotietoisuuteen ja parantavan korkea värähteisen valon yhteyteen
Energioiden erottelemista ja tunnistamista, energia-anatomiaa sekä tieto energiarakenteista ja niiden muutoksista tietoisuuden kohotessa
Luonnon elementit ja niiden yhteys ihmisen energiajärjestelmässä. Parantava voima luonnossa. Luovien säteiden, värien ja valoenergian käyttöä valotyössä.

Lähijaksojen teemoja:
♥ Rentoutusharjoituksin opitaan tunnistamaan kehon viestejä ja niiden yhteyttä tunteisiin. Meditaatioharjoitukset avaavat sydäntietoisuutta ja yhteyttä valoon. Luovin harjoituksin vapaudutaan mielen rajoituksista ja tuodaan näkyväksi sielun sisäisiä kuvia.
♥ Hoitoharjoitukset lisäävät ymmärrystä jakson teemoihin, auttavat tunnistamaan energioita ja kirkastavat valoyhteyttä. Hoidettavana ollessasi saat kokemuksen valon kosketuksesta ja sen vaikutuksesta omassa prosessissasi
♥ Energia-anatomia, auran tasot ja auran puhdistaminen, eri energialaatujen erottelu ja tasapainottaminen.
♥ Chakrat, ja eri ulottuvuudet, tunnekehon puhdistaminen ja harmonisointi.
♥ Luonnon elementit ja parantavat säteet hoitotyössä sekä sisäisen lapsen avulla yhteys luontoon.
♥ Omien sukujuurien karmallinen tiedostaminen ja anteeksianto. Ymmärryksen ja kiitollisuuden kautta vastuunotto omasta elämästä ja avautuminen sieluohjaukselle.

Intuitiivinen Valon Kosketus-Energiahoitaja -koulutus  sisältää
Kuusi viikonloppua Pe klo 17:00-20,00, La Klo 10-17:00 Su Klo 9:00-16:00

💛 La-Su 25.-26.2025
🧡 Pe-Su 22.-23.2.2025
💚 Pe-Su 4.-6.4.2025
💜 Pe-Su 6.-8.6.2025 Luontojakso
❤️ Pe-Su 8.-10.8.2025
💙 La-Su 4.-5.2025

Lisäksi Zoomi kohtaamiset, jossa kuulumisten vaihtoa ja hoidollinen meditaatio.
Koulutus toteutetaan pienryhmänä, joten koulutuksen mahtuu mukaan 4-6 hlö:ä

Kurssipaikka Hoitohuone Valokeho Jyväskylä Polttolinja 37 40350 Jyväskylä
Toimipaikassa voi olla yötä pitkämatkalaiset.
Sunnuntaisin syömme yhteisen keittolounaan.
Koulutuksen kokonaishinta 2088€ sisältäen alv 24%. Varaus maksu 100€, joka vähennetään kokonaislaskusta.  Koulutuksen voi maksaa 9x (221€) tai 6x (331€) erässä koulutuksen aikana.

Käytyäsi peruskoulutuksen saat koulutuksesta todistuksen ja voi osallistua syventäviin koulutuksiin sekä  jatkokouluksiin ja työpajapäiviin.
Koulutukseen osallistuja täyttää hakukaavakkeen, jonka lähetän kun ilmoittaudut koulutukseen. 

💝Jyväskylässä kouluttaja on Mira Vatanen.
Olen opiskellut energian tutkimista ja henkistä prosessia tietoisesti vuodesta 2005.
Jatkanut ihmettelyä vuosien aikana ja syventänyt oppimaani sekä kokemusta keräten.
Olen kouluttanut vuodesta 2015 ja ohjannut ryhmiä vuodesta 2012.
Olen käynyt syvästi ja kokemuksellisesti sielunpolkua ja saanut valtavasti apua ja ymmärrystä omaan elämääni herkkyyden ja tiedon avulla.
Olen tutkinut ammatikseni tätä valokehon avautumista hoidoin ja ryhmätyöskentelyin vuodesta 2008.
Hoidot ja ryhmätyöskentelyt ovat auttaneet ja syventäneet ymmärrystä ihmisen energiarakenteista ja aisteista sekä niiden vaikutuksesta ihmisen kokonaisuuteen.
Itsen tutustuminen ja ymmärtäminen on kuin sisäiseen pankkiin tallettaminen.
Tämä talletus on pysyvää ja aitoa onnellisuutta tuovaa.
– Uskalla astua elämän virtaan ja luottamuksesi tulee kasvamaan.

-Lämmöllä Mira💖-

Ilmoittautuminen mira@valokeho.fi

Jos olet aikaisemmin käynyt Intuitiivisen parantajan tai Valokosketus-  peruskoulutuksen ja kaipaat päivitystä ja uudenlaista sisäistä matkaa. Ole yhteydessä mira@valokeho.fi

Shopping Cart
Scroll to Top