Kurssit

VALOKEHO

Valon Kosketus energiahoidon peruskoulutus 2022

Valon Kosketus -perustason koulutus
Vuoden mittainen peruskoulutus Jyväskylässä Tammikuussa 2022

Koulutuksesta
Valon Kosketus -intuitiivinen hoitomuoto on luonnollinen ja erittäin voimallinen tapa edistää ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja henkistä kasvua. Koulutus sopii sinulle, jos olet kiinnostunut omasta henkisestä kasvustasi, haluat avata sydäntietoisuuttasi, toimia hoitajana tai syventää osaamistasi hoitajana. Koulutus on uskonnollisesti ja ideologisesti sitoutumaton, joten se sopii kaikille elämänkatsomuksesta riippumatta.

Vaikka koulutus antaa valmiudet toimia Intuitiivisena hoitajana, se ei ole itsetarkoitus. Monesti arvokkainta valon työtä tehdäänkin ihmisten kohtaamisissa arjessa.

Oman intuition ja sydämen tien löytäminen sekä omien vahvuuksien ja lahjojen käyttöönotto rikastuttaa aina niin omaa kuin läheistenkin elämää ja tasapainottaa omista elämänkouluista selviämistä.

Anna- Liisa Nuutinen, on kehittänyt koulutusta vuodesta 1996 lähtien. Kaikki tieto perustuu lähes 40 vuoden hoitotyöhön, jossa hän on tutkinut ihmisen energiarakenteita ja niissä tapahtuvia muutoksia eheytymis-ja paranemisprosesseissa sekä henkisen transformaation prosesseissa. Nyt koulutuskokonaisuutta on uudistettu palvelemaan ihmisten ja planeettamme nopeutunutta kehitystä. Sisältöä on hieman laajennettu käsittämään joitain jatkotason aiheita ja kokemuksellista syvyyttä tulee kurssin viikonloppuihin lisää. Tällä tavoin opiskelijan oman prosessin läpikäyntiä on pyritty tukemaan entistäkin intensiivisemmin.

Koulutus perustuu syvälliseen kokemukselliseen oppimiseen
Koulutuksen aikana osallistuja käy läpi oman yksilöllisen prosessinsa, jonka kautta hän vapautuu sielutietoisuuteen ja luovan valon yhteyteen. Koko opiskelun perustana on läsnäolon harjoittaminen, intuition syventäminen sekä oman kasvuprosessin läpikäyminen: vaikuttavan matkan tekeminen itsetuntemukseen ja avautuminen omille mittaamattomille voimavaroille.

Osallistuja oppii pois suorittamisen ja kilpailun hengestä, tavoitteena täydellinen itsensä hyväksymisen tila. Pyrkimys on arvostaa oman elämän haasteita ja mahdollisuuksia sekä ymmärtää niitä oman elämäntarinan kautta.

Opettelemme tunnistamaan energioita ja käyttämään niitä eheyttävästi. Jokaisella jaksolla teemme runsaasti mm. meditaatioita ja hoitoharjoituksia ja hyödynnämme erilaisia luovia menetelmiä. Yhteyden vahvistuessa fyysinen keho alkaa voida paremmin ja sisäinen tasapaino lisääntyy. Kokemus kannattelevassa ryhmäprosessissa antaa osallistujalle luottamusta avautua oman sydämensä viisauteen.

Intuitiivisen parantamisen opetteleminen syventää osallistujan oman intuition tunnistamista, auttaa aistimaan ja tunnistamaan energioita ja löytämään juuri oma tapansa hoitaa. Kokemuksellinen ja hyvin käytännönläheinen opiskelu auttaa käyttämään luovasti kaikkea opittua joko itsensä ja lähimmäistensä hoitamisessa tai toimiessa Intuitiivisena parantajana.

Teoreettiset opinnot, energia-anatomia
Teoriaopintojen perustana on Anna-Liisa Nuutisen kurssia varten kirjoittama kirjasarja sekä jaettavat monisteet. Asioita lähestytään käytännön työstä nousevien alustuksien kautta.

Välitehtävät, pari- ja hoitoharjoitukset sekä lopputyö
Kirjalliset hoitokuvaukset välitehtävinä tehdyistä harjoitushoidoista, pienryhmätapaamiset sekä lopputyön tekeminen ja jakaminen ryhmälle kuuluvat koulutuskokonaisuuteen.

Oma elämänkaari ja sisäisen lapsen, maskuliinisen ja feminiinisen energian integroimista itsen kokonaisuuteen. Vastuu itsestä, elämän arvostaminen ja terveet rajat.

Avautumista valotietoisuuteen ja parantavan korkea värähteisen valon yhteyteen
Energioiden erottelemista ja tunnistamista, energia-anatomiaa sekä tieto energiarakenteista ja niiden muutoksista tietoisuuden kohotessa
Luonnon elementit ja niiden yhteys ihmisen energiajärjestelmässä. Parantava voima luonnossa. Luovien säteiden, värien ja Kristallienergian käyttöä valotyössä
Ihmiskunnan auttajat ja kohoaminen kolmannesta tietoisuusulottuvuudesta viidenteen

Intuitiivinen Energiahoitaja -koulutus kestää vuoden ja sisältää
Seitsemän viikonloppua

Lähijaksojen teemoja:
♥ Rentoutusharjoituksin opitaan tunnistamaan kehon viestejä ja niiden yhteyttä tunteisiin. Meditaatioharjoitukset avaavat sydäntietoisuutta ja yhteyttä valoon. Luovin harjoituksin vapaudutaan mielen rajoituksista ja tuodaan näkyväksi sielun sisäisiä kuvia.

♥ Hoitoharjoitukset lisäävät ymmärrystä jakson teemoihin, auttavat tunnistamaan energioita ja kirkastavat valoyhteyttä. Hoidettavana ollessasi saat kokemuksen valon kosketuksesta ja sen vaikutuksesta omassa prosessissasi

♥ Energia-anatomia, auran tasot ja auran puhdistaminen, eri energialaatujen erottelu ja tasapainottaminen.

♥ Chakrat, ja eri ulottuvuudet, tunnekehon puhdistaminen ja harmonisointi.

♥ Luonnon elementit ja parantavat säteet hoitotyössä sekä sisäisen lapsen avulla yhteys luontoon.

♥ Omien sukujuurien karmallinen tiedostaminen ja anteeksianto. Ymmärryksen ja kiitollisuuden kautta vastuunotto omasta elämästä ja avautuminen sieluohjaukselle.

Intuitiivinen Energiahoitaja -koulutus kestää vuoden ja sisältää
Seitsemän viikonloppua Pe klo 17:00-19:30, La Klo 10-18:00 Su Klo 10:00-16:00

La-Su 29.1-30.1.2022
Pe-Su 25.-27.2.2022
Pe-Su 1-3.4.2022
Pe-Su 27.-29.5.2022 ( Luontojakso pe klo 10:00)
La-Su 20-21.8.2022
Pe-Su 16-18.9.2022
La-Su 19-20.11.2022

Kurssipaikka Hoitohuone Valokeho Jyväskylä Polttolinja 37 40350 Jyväskylä
Toimipaikassa voi olla yötä pitkämatkalaiset.
Sunnuntaisin syömme yhteisen keitto lounaan. Lauantaina voi syödä omat eväät tai käydä Kuokkalan keskustassa.
Koulutuksen hinta 2480 sisältäen alv 24%. Koulutuksen voi maksaa 11 tai 7 erässä koulutusvuoden aikana.

Hoitotila | Valokeho Mira Ruuska

rauha
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Hoitohuone Valokeho logo

Ole yhteydessä!

Haluatko tietää lisää koulutuksista, hoidoista tai meditaatiosta? Kysy rohkeasti!

VALOKEHO
Uusi osoite : Polttolinja 37, Tahkonkaari Kuokkala/Jyväskylä

Sisäänkäynti Tahkonkaarelta. Kuokkalan kirkon vieressä on pieni puisto. Valokeho on puistoa vastapäätä Tahkonkaarella.

Polttolinjalla on 4 tunnin  kiekkopaikkoja.

mira@valokeho.fi
050 402 4468